Els Consells Reguladors, amb els seus cellers, viticultors i viticultores són una eina imprescindible per a l’equilibri territorial: mantenen el nostre entorn i paisatge típicament mediterrani, permeten que molta població pugui continuar arrelada a les seves comarques d’origen i dinamitzen econòmicament zones del territori més desfavorides.

 

Els Consells Reguladors, amb els seus cellers, viticultors i viticultores són una eina imprescindible per a l’equilibri territorial: mantenen el nostre entorn i paisatge típicament mediterrani, permeten que molta població pugui continuar arrelada a les seves comarques d’origen i dinamitzen econòmicament zones del territori més desfavorides.