Les Denominacions d’Origen són l’òrgan més representatiu de la pluralitat del sector, on tot el sector hi està representat. Sense ànim de menyscabar la representativitat d’altres organitzacions -també necessàries i útils- el punt de trobada de totes elles han de ser els Consells Reguladors.


Les Denominacions d’Origen són l’òrgan més representatiu de la pluralitat del sector, on tot el sector hi està representat. Sense ànim de menyscabar la representativitat d’altres organitzacions -també necessàries i útils- el punt de trobada de totes elles han de ser els Consells Reguladors.