sostenibilitat

Vetllem per l'

Vetllem per l'

0
hectàrees de vinya ecològica
0 %
del total de la superfície catalana
0
operadors

El sector de la vinya ecològica està tenint una evolució positiva en els darrers temps. Segons xifres del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) hi ha  inscrites 18.600 hectàrees de vinya ecològica, que representa més del 43% del total de superfície a tot Catalunya. En aquest sentit, la vinya és un dels sectors amb més creixement dins de l’agricultura ecològica, només superat per la superfície de pastures, prats i farratges, i seguit del cultiu de l’olivera. Actualment hi ha un total de 4.000 operadors, passant a ser l’activitat industrial amb més empreses registrades.

El sector de la vinya ecològica està tenint una evolució positiva en els darrers temps. Segons xifres del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) hi ha  inscrites 18.600 hectàrees de vinya ecològica, que representa més del 43% del total de superfície a tot Catalunya. En aquest sentit, la vinya és un dels sectors amb més creixement dins de l’agricultura ecològica, només superat per la superfície de pastures, prats i farratges, i seguit del cultiu de l’olivera. Actualment hi ha un total de 4.000 operadors, passant a ser l’activitat industrial amb més empreses registrades.

Apostar per la sostenibilitat és cosa de tots

La sostenibilitat és una de les preocupacions més rellevants a nivell mundial des que les evidències científiques demostressin que les activitats realitzades per l’esser humà han repercutit greument i sense control al nostre planeta. És essencial promoure el desenvolupament social buscant la cohesió entre comunitats i cultures per assolir nivells satisfactoris de qualitat de vida, sanitat i educació. També s’ha de promoure un creixement econòmic que generi riquesa equitativa sense perjudicar el medi ambient. 

Apostar per la sostenibilitat
és cosa de tots

La sostenibilitat és una de les preocupacions més rellevants a nivell mundial des que les evidències científiques demostressin que les activitats realitzades per l’esser humà han repercutit greument i sense control al nostre planeta. És essencial promoure el desenvolupament social buscant la cohesió entre comunitats i cultures per assolir nivells satisfactoris de qualitat de vida, sanitat i educació. També s’ha de promoure un creixement econòmic que generi riquesa equitativa sense perjudicar el medi ambient.